ikona telefon 22 427-37-05 (klasy I-III)    
   22 822-39-80 (klasy IV-VIII)   

 

button

 

 

Sekretariat przy ul. Włodarzewskiej w okresie wakacji nieczynny.
Wszelkie sprawy można załatwić w sekretariacie szkoły, ul. Przy parku 36, tel. 228223980.
Sekretariat szkoły pracuje do 06.07.2018 w godzinach 09:00-15:00 oraz od 20.08.2018 w godzinach 08:00-16:00.

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 im. Jana Brzechwy

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej na czas nieokreślony, przyznane 01.09.1992 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania oddział w Warszawie

NR DECYZJI KO/WK/014/19/92

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1 - 3
ul. Włodarzewska 45c
02-384 Warszawa
Gmina Ochota
SEKRETARIAT KLASY 1 - 3
22 427-37-05
Fax 22 427-37-07
sekretariatwlodarzewska@probeanus.pl
ŚWIETLICA KLASY 1 - 3 od godz. 15.00
664 324 067
GABINET DYREKTORA KLASY 1 - 3
427-37-06WŁAŚCICIEL SZKOŁY
Prezes Pro Beanus: Magdalena Zapaśnik
Wiceprezes Pro Beanus : Hanna Tuchalska
DYREKTOR SZKOŁY KLASY 0 - III

mgr Wanda Majewska


SEKRETARIAT ul. Przy Parku
Elżbieta Zaremba
godz. pracy:
08:00 - 16:00
LOGOPEDA
Martyna Glanowska
GODZINY PRACY SZKOŁY
08:10 - 17:30
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO WYKUPIENIA
Obiady
Szachy
Ceramika
Judo
NUMER KONTA

FUNDACJA POECI DZIECIOM
ul. Białostocka 11/64
Warszawa 03-748
51 1140 1010 0000 3137 1400 1001

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4 - 8
ul. Przy Parku 36
02-384 Warszawa
Gmina Ochota
SEKRETARIAT KLASY 4 – 8
22 822-39-80
Fax 22 822-34-77
sekretariatprzyparku@probeanus.pl
GABINET DYREKTORA KLASY 4 - 8
22 822-39-80
ORGAN PROWADZĄCY
PRO-BEANUS SP. Z O.O.
UL. BOKSERSKA 48/9
WARSZAWA 02-690
NIP 521-009-29-27
MANAGER OŚWIATY DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Stelmasiak

SEKRETARIAT ul. Włodarzewska

Marcelina Piotrowska
godz. pracy:
08:00 - 16:00

POMOC MEDYCZNA
Marcelina Piotrowska
Elżbieta Zaremba

PEDAGOG
Wioleta Palusińska
MAX. LICZBA UCZNIÓW W KLASIE
18
NUMER KONTA

PRO-BEANUS SP. Z O.O.
ul. Bokserska 48/9
Warszawa 02-690
45 1140 1010 0000 3183 7400 1001